Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de website, per mail (praktijk@salvatorevitale.nl) of telefonisch (06-28397367). In alle gevallen neem ik op korte termijn telefonisch contact met u op om uw aanmelding te bespreken en eventueel een intakegesprek te plannen. Voorafgaand aan de intake ontvangt u van mij digitaal een aantal vragenlijsten met het verzoek deze voorafgaand aan het intakegesprek in te vullen en retour te sturen, zodat er tijdens het intakegesprek meer tijd is om uitgebreid op uw klachten in te gaan. Soms is ook een (kort) psychodiagnostisch onderzoek onderdeel van de intake. Tijdens het eerste gesprek dient u de volgende gegevens/ documenten mee te nemen:

- Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist met gegevens over een vermoedelijke diagnose, de zorgsoort (Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ) en een expliciete vermelding dat u wordt verwezen naar een psychotherapeut voor diagnostiek en/ of behandeling.

- Een geldig legitimatiebewijs om uw identiteit vast te stellen, zoals paspoort, rijbewijs of een identiteitsbewijs

- Uw Zorgverzekeringspas

- De vooraf toegestuurde vragenlijsten (bij voorkeur voorafgaand aan het intakegesprek per mail)


Na doorgaans twee tot drie intakegesprekken bespreek ik met u in een adviesgesprek mijn bevindingen en kom ik tot een voorstel voor een behandeltraject. Hierbij bespreek ik mijn diagnostische overwegingen en maak ik een inschatting van het benodigde aantal sessies en de eventueel daarbij behorende kosten indien de verzekering niet de volledige behandeling vergoed. Doorgaans bespreken we de voortgang van de behandeling na een vast aantal zittingen en maken we afspraken over het evalueren van de voortgang van de behandeling.

Indien u tijdens uw intake-, behandel- of onderzoekstraject niet tevreden bent nodig ik u uit dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken om samen tot een oplossing te komen. Indien dit op een of andere manier niet lukt kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de LVVP (zie voor de klachtenregeling de pagina met documenten).