Publicaties

Groepspsychotherapie

Hest, van F., & Vitale, S. (2022). Groepspsychotherapie in een cultuurdiverse omgeving. In: Ter Haar, A, & Verhagen, P. (Redactie). Leerboek groepspsychotherapie (p. 264-274). Amsterdam: Boom.


Vitale, S. (2022). Een bijzonder divers boek. Cultural diversity, Groups and Psychotherapy around the world. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 17(4), 74-79.

https://www.groepspsychotherapie.nl/nvgp/_sitefiles/file/tijdschriftartikelen/2022/2022_4voorugelezen.pdf


Vitale, S. (2022). De WhatsApp-groep. Over het gebruik van sociale media en groepspsychotherapie. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 17(3), 31-47.

https://www.groepspsychotherapie.nl/nvgp/_sitefiles/file/tijdschriftartikelen/2022/2022_3dewhatsappgroep.pdf


Vitale, S. (2019). Wat maakt groepstherapie succesvol? Een verslag van de lezing van Molyn Leszcz op het congres van de NVGP op 22 maart 2019. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 14 (4).

www.groepspsychotherapie.nl/images/tijdschriftartikelen/2019_4Watmaakt.pdf


Hempel, R., & Vitale, S. (2019). Het belang van groepen en sociale verbondenheid: RO DBT. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 14 (4).

www.groepspsychotherapie.nl/images/tijdschriftartikelen/2019_4Hetbelangvan.pdf


Pol, S., & Vitale, S. (2019). ‘Het beste werk wordt verzet door gezonde hulpverleners in gezonde organisaties’. Interview Molyn Leszcz. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 14 (3).

www.groepspsychotherapie.nl/images/tijdschriftartikelen/2019_3Molyn_Leszcz.pdf


Vitale, S. (2018). Werken met haat en vergeving in individuele- en groepstherapie. Een verslag van de workshop van Morris Nitsun. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 13 (1).

www.groepspsychotherapie.nl/images/tijdschriftartikelen/Werken_met_haat.pdf


Vitale, S., & Heijnekamp, I. (2017). Dit is mijn groep: MBT Herstelgericht. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 12 (4),26-37.

www.groepspsychotherapie.nl/images/tijdschriftartikelen/MBT_Herstelgericht.pdf


Vitale, S., & Leferink op Reinink, M. (2017). Verslag workshop “Borderline patiënten in groepen”. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 12 (2), 55-57.

www.groepspsychotherapie.nl/images/tijdschriftartikelen/De_essentie_Borderline.pdf


Autismesespectrumstoornissen

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Deen, M. Vitale, S., Simons-Sprong, M., Hengeveld, M.W. (2018). Temperament and character in men with autism spectrum disorder: A reanalysis of scores on the Temperament Character Inventory by individual case matching. Contemporary clinical trials communications,12, 55-59.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451865418300620


Vitale, S., Meij, E, Vuijk, R. (2017). Onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van mannen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(1), 35-40.

www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/artikelen/item/364-onderzoek-naar-de-seksualiteitsbeleving-van-mannen-met-een-autismespectrumstoornis


Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Vitale, S., Simons-Sprong, M., Hengeveld, M.W. (2012) Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de ‘Temperament and Character Inventory’ (TCI). Tijdschrift voor psychiatrie, 54 (8), 699-707.  

www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/456/articles/9556