Behandelingen

In de praktijk kunt u terecht voor zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen, zoals specifieke angststoornissen, stemmingsklachten of klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, als voor langerdurende inzichtgevende psychotherapie gericht op (hardnekkige) disfunctionele patronen binnen jezelf en in het contact met anderen. Te denken valt aan persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblemen, migratie- en acculturatieproblemen. Voor (psycho)therapie gericht op re-integratie naar werk of vastlopen in werk en opleiding kunt u ook in de praktijk terecht, waarbij vaak de verwijzing door de bedrijfsarts wordt gedaan. Voor nu kunt u alleen terecht voor individuele psychotherapie. Op termijn volgt mogelijk een aanbod voor inzichtgevende psychodynamisch georiënteerde groepspsychotherapie.

 

Voor de volgende behandelingen kunt u in de praktijk terecht:

- Angst- en stemmingsklachten

- Emotionele problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase

- Problemen rond werk en opleiding

- Trauma

- Problemen rond zingeving en identiteit

- Emotieregulatieproblematiek (overregulatie of onderregulatie)

- Migratie- en acculturatieproblemen

- Persoonlijkheidsproblematiek

 

Indien u twijfelt of uw klachten aansluiten bij het aanbod van de praktijk neem contact met mij op om te overleggen. In een aantal gevallen kan ik u niet helpen. Dit betreft klachten die samenhangen met een psychotische stoornis, zelfbeschadiging, suïcidaliteit en fors middelengebruik. In deze gevallen raad ik u aan via uw huisarts een verwijzing naar een GGZ- of verslavingszorginstelling in de regio, zoals GGZ Rivierduinen of de Brijder verslavingszorg, te regelen.

 

Groepspsychotherapie

In mijn praktijk bied ik in samenwerking met andere collega's ook groepspsychotherapie.

AFT Groep

Op dit moment geef ik op maandagen (16-17.30 uur) een ambulante AFT groep. Voor informatie over de groep en informatie over aanmelden zie de folder: gallery/Affectfobietherapie GROEP info clienten.pdf

Psychodynamische psychotherapie (Engelstalig)

Vanaf het najaar van 2024 start er een Engelstalige psychodynamische psychotherapie op dinsdagen in de ochtend. Uitgebreidere informatie volgt zsm. Voor meer informatie: praktijk@salvatorevitale.nl