Coaching

In de praktijk kunt u ook terecht voor een coachingstraject. Onder coaching versta ik een kort en doelgericht traject, waarbij u samen met een psychotherapeut als coach doelgericht aan de slag gaat om op een specifiek gebied in uw leven waarin u vastloopt (vaak studie-, werk- of carrièregericht) tot verandering te komen. Mijn insteek daarbij is cliëntgericht, steunend maar ook confronterend waar nodig. Ik maak in mijn coaching vooral gebruik van mijn kennis van en ervaring met psychotherapie, groepsdynamica, management(theorieën), onderwijs en (leer)stijlen.

Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en dient door uzelf of door uw bedrijf te worden betaald. Voor de kosten van een coachingstraject neem contact op.