Diagnostiek

Voor de volgende diagnostiek- en psychodiagnostische onderzoeksvraagstellingen kunt in de praktijk terecht:

- onderzoek naar cognitieve capaciteiten door middel van intelligentieonderzoek

- persoonlijkheidsonderzoek (classificerend en/ of beschrijvend)

- neuropsychologisch onderzoek gericht op aandacht-, geheugen- en executieve functies

- onderzoek naar ADHD

- onderzoek naar een autismespectrumstoornis (ASS)

- forensisch psychologisch onderzoek (NRGD geregistreerd)

Voor alle onderzoeken geldt dat er doorgaans meerdere afspraken nodig zijn om informatie uit testen, vragenlijsten en biografische en anamnestische gegevens te verzamelen. In een aantal gevallen is het ook wenselijk dat ik u vraag om iemand uit uw omgeving mee te nemen tijdens het onderzoek. Dit is met name het geval als de onderzoeksvraag ADHD en/ of ASS betreft. Na het verzamelen van de benodigde gegevens schrijf ik een uitgebreid onderzoeksverslag wat ik met u zal bespreken en meegeven.