Salvatore Vitale

 

Over mij

Sinds mijn studie Klinische- en Gezondheidspsychologie in Leiden heb ik mij verdiept in psychotherapie, diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Na het afronden van mijn studie ben ik in 2000 gaan werken als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Leefwijzen en Verslaving (IVO) te Rotterdam met de focus op verschillende verslavingsgerelateerde onderwerpen. Het werken als onderzoeker heb ik gecombineerd met een functie als psycholoog bij de Riagg Rijnmond Zuid in een specialistisch team voor cliënten met een auditieve beperking.

Na het afronden van mijn proefschrift over gezondheidsschade als gevolg van middelengebruik ("A Trip to the Emergency Room") en mijn promotie aan de Erasmus Universiteit in 2007 ben ik gaan werken als hoofd psychodiagnostiek op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) te Rotterdam. In de jaren als psycholoog heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met het uitvoeren van psychodiagnostiek op het gebied van cognitieve capaciteiten, neuropsychologisch onderzoek en met een specialisme in onderzoek naar complexe persoonlijkheidsproblematiek. Naast het werken als psychodiagnosticus heb ik uitgebreide behandelervaring opgedaan op het gebied van stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, zwangerschapsgerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Na het afronden van mijn opleiding tot Gz-psycholoog op de afdeling psychiatrie van het EMC ben ik in 2012 de opleiding tot klinisch psycholoog-psychotherapeut gaan volgen bij GGZ Rivierduinen. Hier ben ik mij verder gaan specialiseren in de diagnostiek en behandeling van (complexe)persoonlijkheidsproblematiek en trauma met als aandachtspunt groepspsychotherapie. Tevens ben ik betrokken (geweest) bij diverse managementprojecten gericht op het efficienter en kwalitatief beter maken van diverse zorgprocessen, waaronder de zorg voor bipolaire stoornissen, de psychodiagnostiek en intakeprocessen. Ik werk daarbij vanuit het LEAN gedachtengoed (Green Belt). Sinds 2016 werk ik als klinisch psycholoog-psychotherapeut. Tot juni 2021 heb ik mijn eigen praktijk gecombineerd met mijn werkzaamheden bij ARQ Centrum '45, maar sinds juni 2021 werk ik volledig in mijn eigen praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie in Leiden. Vanuit mijn eigen praktijk werk ik ook als freelance pro justitia rapporteur en gerechtelijk deskundige en als docent voor de postdoctorale opleidingen aan de RINO Utrecht.

 

Manier van werken

Vanuit mijn achtergrond en opleiding als klinisch psycholoog-psychotherapeut ben ik integratief opgeleid. Dit betekent dat ik geschoold ben in verschillende vormen van psychotherapie die ik inzet afhankelijk van uw klachten of problematiek. Ik werk voornamelijk psychodynamisch georiënteerd en ben vaardig in verschillende evidence-based behandelvormen, waaronder Mentalisation Based Therapy (MBT), Affectfobie Therapie (AFT), Transference Focused Psychotherapy (TFP) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Tevens ben ik gespecialiseerd in het geven van psychodynamische inzichtgevende groepspsychotherapie. Voor informatie over de verschillende behandelvormen verwijs ik naar de pagina met documenten en artikelen.

Ik beschik over de volgende registraties:

- Gezondheidszorgpsycholoog BIG (99913456725)

- Klinisch psycholoog BIG (99913456725)

- Psychotherapeut BIG (09913456716)

- NVP register supervisor psychotherapie en leertherapeut

- NVGP supervisor en opleider

- AGB code hulpverlener: 94100293

- AGB code praktijk: 94064351

 

Verder ben ik lid van de volgende (beroeps)verenigingen:

-Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP)

-Nederlandse Vereniniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP) als Specialistisch groepstherapeut-NVGP

-Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) als registerlid AFT

-MBT Nederland als basistherapeut

-TFP Nederland als Aspirant-lid

-Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)