Supervisie

In de praktijk heb ik ruimte voor het geven van verschillende vormen van supervisie. Dit kan individueel of in groepsverband. Supervisies (gedeeltelijk) via videobellen behoren tot de mogelijkheid. Ik maak hierbij gebruik van een beveiligde verbinding via www.zoom.us. Voor een individuele supervisie van 45 minuten hanteer ik een tarief van 115 euro.  Het tarief voor een supervisie in groepsverband is afhankelijk van het aantal supervisanten met een maximum van drie supervisanten. Voor een supervisie in een groep van 2 is het tarief 100 euro per supervisant (60 minuten supervisie). Voorbereidingstijd (lezen van verslagen, evaluaties) worden niet apart berekend.

Voor elk supervisietraject geldt dat een eerste kennismakingsgesprek kosteloos is. Bij de start van een supervisietraject wordt een supervisiecontract opgesteld met daarin de vastgelegde doelen en afspraken (zie documenten en artikelen).

De volgende supervisies worden door mij verzorgd:

Supervisie psychodiagnostiek in het kader van de opleiding tot Gz-psycholoog

Supervisie psychodiagnostiek in het kader van de opleiding tot Psychotherapeut of Klinisch psycholoog

Supervisie wetenschappelijk onderzoek in het kader van de opleiding tot Klinisch psycholoog

Supervisie behandeling in het kader van de opleiding tot Gz-psycholoog

Supervisie psychotherapie in het kader van de opleiding tot psychotherapeut of de opleiding tot klinisch psycholoog

Supervisie groepspsychotherapie in het kader van de opleiding tot groepstherapeut en specialistisch groepstehrapeut van de NVGP

 

Ik ben geregistreerd in het register supervisoren psychotherapie van de NVP en supervisor NVGP.

 

In de supervisie behandeling (individueel en groep) werk ik integratief en maak gebruik van mijn kennis van diverse behandelmethodieken, waarbij psychodynamisch werken en denken op de voorgrond staat vanuit MBT, AFT en TFP als referentiekaders. Specifiek voor de groepspsychptherapie supervisie geldt dat ik werk vanuit de groepsdynamica, het interpersoonlijke model van Yalom in combinatie met specifieke (psychodynamische) referentiekaders.

In de supervisie diagnostiek staat ook het (psycho)dynamische gedachtengoed centraal, waarbij ik vooral vanuit een multidimensionele visie diagnostiek bedrijf en uitgebreid geschoold ben in de theoriegestuurde profielinterpretatie van diverse onderzoeksinstrumenten, inclusief het gebruik van projectief testmateriaal.

Voor specifieke supervisievragen (eenmalig of in het kader van een andere opleiding) neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.