Tarieven en vergoedingen

Welke zorg wordt wel en niet vergoed?

In principe wordt zorg vergoed als er sprake is van een DSM-5 stoornis en er sprake is van bijkomende psychische klachten. De verwijzer (in de meeste gevallen uw huisarts) zal deze DSM-5 diagnose met u bespreken en in de verwijsbrief vermelden. Als er geen sprake is van een DSM-5 stoornis wordt de zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraars hebben bepaald dat de onderstaande klachten (als ze voorkomen zonder bijkomende psychische klachten) uitgesloten zijn van vergoeding vanuit de zorgverzekering.

-psychosociale zorg

-orthopedagogische zorg;

-hulp bij werk-, school- en relatieproblemen;

-behandeling van aanpassingsstoornissen;

-intelligentieonderzoek;

-begeleiding van niet-geneeskundige aard, zoals trainingen, coaching en cursussen;

-enkel diagnostiek zonder de bedoeling dat GGZ behandeling plaatsvindt

-behandeling van obesitas (overgewicht) en eetverslaving;

-medisch psychologische zorg

In een aanvullende verzekering kunnen bepaalde vormen van deze zorg wel verzekerd zijn. Dit staat vermeldt in het vergoedingenoverzicht van uw aanvullende verzekering. Neem voor verdere vragen over welke zorg wel of niet verzekerd is vooral contact op met de praktijk. Als er sprake is van zorg die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed geldt het tarief zorg buiten zorgverzekeraar om (zoals vermeldt hieronder bij onverzekerde zorg) en kan de zorg niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 

Contracten zorgverzekeraars 2024

Voor 2023 heb ik met de volgende zorgverzekeraars contracten:

- Zorg en Zekerheid (ZZ), ONVZ en ENO

- Menzis en Anderzorg

- DSW en a.s.r.. Hieronder vallen StadHolland, InTwente, Ditzo, De Amersfoortse

- Zilveren Kruis en Interpolis. Hieronder vallen FBTO, Avéro Achmea, IAK, Aevitae, De Friesland Zorgverzekeraar

- Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae, IptiQ, Eucare

Dit betekent dat de behandelingen en onderzoeken vanuit de zorgverzekeraar volledig vergoed worden. Wel dient u voor elke behandeling rekening te houden met uw bijdrage vanuit de verplichte eigen risico (voor 2023 is dit 385 euro).

 

Met VGZ en CZ heb ik voor 2024 geen contracten afgesloten.

Onder VGZ vallen Univé, SZVK, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, Bewuzt, MVJP, UMC zorgverzekeringen, IZZ, IZA.

Onder CZ vallen tevens Nationale Nederlanden en Ohra.

Dit betekent dat voor deze zorgverzekeringen de voorwaarden gelden voor ongecontracteerde zorg (https://contractvrijepsycholoog.nl). De vergoedingen voor een behandeling zijn dan afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het type zorgverzekering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen restitutiepolis en een naturapolis. Voor u zich aanmeldt bij de praktijk raad ik u aan vooraf de voorwaarden van uw verzekering en verzekeraar te controleren. Tijdens de intake en het bespreken van het behandelvoorstel krijgt u vooraf altijd een inschatting van de kosten en maken we afspraken over de betaling van de eventuele eigen bijdrage.

 

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1-01-2022 zal een nieuw bekostigingssyteem voor de gehele GGZ in Nederland worden ingevoerd in de vorm van het zorgprestatiemodel. De volgende informatie is overgenomen en ook terug te vinden op de website van de LVVP (www.lvvp.info).

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger. En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties. Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe zorgprestatiemodel in. Dit vraagt veel aanpassingen aan computersystemen, zowel bij uw behandelaar als bij de zorgverzekeraars. Daarom is het per 1 januari 2022 nog niet mogelijk om de rekeningen te declareren. De verwachting is dat declareren uiterlijk per 1 april 2022 mogelijk zal zijn.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:


  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.


Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel en de tarieven zie: www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/definitieve-tarieven-zorgprestatiemodel-bekend/


No show

In geval van no show (niet verschijnen zonder bericht of minder dan 24 uur voor de afspraak) ben ik genoodzaakt om 50 euro in rekening te brengen. Dit dient u zelf rechtstreeks aan mij te betalen en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.


Restitutiepolis

De kosten van de behandeling worden bij een restitutiepolis van niet gecontracteerde zorg in het algemeen volledig vergoed (uitgezonderd van het verplichte eigen risico). Sommige zorgverzekeraars bieden wel een restitutiepolis aan, maar vergoeden niet volledig het NZa tarief. Van belang is dit specifiek na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Het voordeel van een restitutiepolis is dat u zelf kunt uitkiezen bij wie u in behandeling wilt. Hierdoor is deze vorm van zorgverzekering over het algemeen iets duurder.


Naturapolis

De kosten van de behandeling bij een naturapolis worden van niet gecontracteerde zorg in het algemeen niet volledig vergoed. De vergoeding is een percentage van het tarief voor uw behandeltraject, is afhankelijk van uw basisverzekering en ligt meestal tussen de 60% en 80%. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kan dit percentage soms oplopen tot 100%. Hoe hoog dit deel is, is dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u zelf het overige percentagedeel (20-40%) moet betalen. Voor een gemiddelde behandeling van 20 behandelsessies komt dit neer op ongeveer 600 euro. Dit komt bovenop de kosten van de eigen uw bijdrage vanuit de verplichte eigen risico (voor 2020 is dit 385 euro). Soms heeft u vooraf toestemming nodig voor behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en zijn er vanuit uw zorgverzekeraar bepaalde voorwaarden aan verbonden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Tijdens de intake en het bespreken van het behandelvoorstel krijgt u vooraf altijd een inschatting van de kosten en maken we afspraken over de betaling van de eventuele eigen bijdrage.


Zorg buiten zorgverzekeraar (Onverzekerde zorg)
Om verschillende redenen kunt u kiezen om buiten de zorgverzekeraar om een psychotherapie te volgen. In dit geval reken ik een vast tarief per sessie van 45 minuten. Dit tarief valt binnen de richtlijnen van de NZa. Bij start van de behandeling krijgt u van mij een schatting van het benodigde aantal sessies, de bijbehorende kosten en maken we afspraken over de betaling.