Salvatore Vitale

Praktijk voor psychotherapie, diagnostiek & supervisie

Tarieven en vergoedingen

Welke zorg wordt wel en niet vergoed?

In principe wordt zorg vergoed als er sprake is van een DSM-5 stoornis en er sprake is van bijkomende psychische klachten. De verwijzer (in de meeste gevallen uw huisarts) zal deze DSM-5 diagnose met u bespreken en in de verwijsbrief vermelden. Als er geen sprake is van een DSM-5 stoornis wordt de zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraars hebben bepaald dat de onderstaande klachten (als ze voorkomen zonder bijkomende psychische klachten) uitgesloten zijn van vergoeding vanuit de zorgverzekering.

-psychosociale zorg

-orthopedagogische zorg;

-hulp bij werk-, school- en relatieproblemen;

-behandeling van aanpassingsstoornissen;

-intelligentieonderzoek;

-begeleiding van niet-geneeskundige aard, zoals trainingen, coaching en cursussen;

-enkel diagnostiek zonder de bedoeling dat GGZ behandeling plaatsvindt

-behandeling van obesitas (overgewicht) en eetverslaving;

-medisch psychologische zorg

In een aanvullende verzekering kunnen bepaalde vormen van deze zorg wel verzekerd zijn. Dit staat vermeldt in het vergoedingenoverzicht van uw aanvullende verzekering. Neem voor verdere vragen over welke zorg wel of niet verzekerd is vooral contact op met de praktijk. Als er sprake is van zorg die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed geldt het tarief zorg buiten zorgverzekeraar om (zoals vermeldt hieronder bij onverzekerde zorg) en kan de zorg niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.


Contracten zorgverzekeraars

Voor 2020 heb ik met de volgende zorgverzekeraars contracten (GBGGZ en SGZZ):

- Zorg en Zekerheid (ZZ), ONVZ en ENO

- Menzis en Anderzorg

- DSW en a.s.r.. Hieronder vallen StadHolland, InTwente, Ditzo, De Amersfoortse

- Zilveren Kruis en Interpolis. Hieronder vallen FBTO, Avéro Achmea, IAK, Aevitae, De Friesland Zorgverzekeraar

- Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae, IptiQ, Eucare


Met de volgende zorgverzekeraars heb ik voor 2020 alleen een GBGGZ contract:

- CZ, NN en Ohra (alleen GBGGZ)


Dit betekent dat de behandelingen en onderzoeken vanuit de zorgverzekeraar volledig vergoed worden. Wel dient u voor elke behandeling rekening te houden met uw bijdrage vanuit de verplichte eigen risico (voor 2020 is dit 385 euro).

Alleen met VGZ heb ik voor 2020 geen contract. Onder VGZ vallen Univé, SZVK, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, Bewuzt, MVJP, UMC zorgverzekeringen, IZZ, IZA. Dit betekent dat de voorwaarden gelden voor ongecontracteerde zorg (https://contractvrijepsycholoog.nl). De vergoedingen voor een behandeling zijn dan afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het type zorgverzekering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen restitutiepolis en een naturapolis. Voor u zich aanmeldt bij de praktijk raad ik u aan vooraf de voorwaarden van uw verzekering en verzekeraar te controleren. Tijdens de intake en het bespreken van het behandelvoorstel krijgt u vooraf altijd een inschatting van de kosten en maken we afspraken over de betaling van de eventuele eigen bijdrage.


Voor 2021 geldt dat ik met bijna alle zorgverzekeraars contracten heb voor zowel de GBGGZ als de SGGZ. Op dit moment is het alleen nog niet duidelijk of ik in 2021 een contract heb met VGZ. De contractaanvraag is in behandeling. Naar verwachting zal eind November bekend zijn of ik wel of geen contracten heb met VGZ.


No show

In geval van no show (niet verschijnen zonder bericht of minder dan 24 uur voor de afspraak) ben ik genoodzaakt om 50 euro in rekening te brengen. Dit dient u zelf rechtstreeks aan mij te betalen en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.


Restitutiepolis

De kosten van de behandeling worden bij een restitutiepolis van niet gecontracteerde zorg in het algemeen volledig vergoed (uitgezonderd van het verplichte eigen risico). Sommige zorgverzekeraars bieden wel een restitutiepolis aan, maar vergoeden niet volledig het NZa tarief. Van belang is dit specifiek na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Het voordeel van een restitutiepolis is dat u zelf kunt uitkiezen bij wie u in behandeling wilt. Hierdoor is deze vorm van zorgverzekering over het algemeen iets duurder.


Naturapolis

De kosten van de behandeling bij een naturapolis worden van niet gecontracteerde zorg in het algemeen niet volledig vergoed. De vergoeding is een percentage van het tarief voor uw behandeltraject, is afhankelijk van uw basisverzekering en ligt meestal tussen de 60% en 80%. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kan dit percentage soms oplopen tot 100%. Hoe hoog dit deel is, is dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u zelf het overige percentagedeel (20-40%) moet betalen. Voor een gemiddelde behandeling van 20 behandelsessies komt dit neer op ongeveer 600 euro. Dit komt bovenop de kosten van de eigen uw bijdrage vanuit de verplichte eigen risico (voor 2020 is dit 385 euro). Soms heeft u vooraf toestemming nodig voor behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en zijn er vanuit uw zorgverzekeraar bepaalde voorwaarden aan verbonden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Tijdens de intake en het bespreken van het behandelvoorstel krijgt u vooraf altijd een inschatting van de kosten en maken we afspraken over de betaling van de eventuele eigen bijdrage.


Zorg buiten zorgverzekeraar (Onverzekerde zorg)
Om verschillende redenen kunt u kiezen om buiten de zorgverzekeraar om een psychotherapie te volgen. In dit geval reken ik een vast tarief per sessie van 45 minuten. Dit tarief valt binnen de richtlijnen van de NZa en is 100 euro. Bij start van de behandeling krijgt u van mij een schatting van het benodigde aantal sessies, de bijbehorende kosten en maken we afspraken over de betaling.