Salvatore Vitale

Praktijk voor psychotherapie, diagnostiek & supervisie

Artikelen

Onderstaande artikelen en publicaties zijn van mijn hand of van collega's en relevant voor het vakgebied psychologie.

Groepspsychotherapie

Vitale, S., & Heijnekamp, I. (2017). Dit is mijn groep: MBT Herstelgericht. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 12 (4),26-37.

www.groepspsychotherapie.nl/images/tijdschriftartikelen/MBT_Herstelgericht.pdf


Vitale, S. (2018). Werken met haat en vergeving in individuele- en groepsteherapie. Een verslag van de workshop van Morris Nitsun. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 13 (1).

www.groepspsychotherapie.nl/images/tijdschriftartikelen/Werken_met_haat.pdf


Vitale, S., & Leferink op Reinink, M. (2017). Verslag workshop “Borderline patiënten in groepen”. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 12 (2), 55-57.

www.groepspsychotherapie.nl/images/tijdschriftartikelen/De_essentie_Borderline.pdf


Autismesespectrumstoornissen

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Deen, M. Vitale, S., Simons-Sprong, M., Hengeveld, M.W. (2018). Temperament and character in men with autism spectrum disorder: A reanalysis of scores on the Temperament Character Inventory by individual case matching. Contemporary clinical trials communications,12, 55-59.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451865418300620


Vitale, S., Meij, E, Vuijk, R. (2017). Onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van mannen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift voor Seksuologie41(1), 35-40.

www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/artikelen/item/364-onderzoek-naar-de-seksualiteitsbeleving-van-mannen-met-een-autismespectrumstoornis


Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Vitale, S., Simons-Sprong, M., Hengeveld, M.W. (2012) Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de ‘Temperament and Character Inventory’ (TCI). Tijdschrift voor psychiatrie 54 (8), 699-707.  

www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/456/articles/9556


Overig